Strona główna
Wersja polska Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja rosyjska
Strona główna Strona główna Mapa serwisu Mapa serwisu Kontakt Kontakt
Logo Fast
o nasproduktyprofile ozdobnesystemyrealizacjemieszalnikirekrutacjafaqkontakt
PRZEDSI?BIORSTWO FAIR PLAY
OK
Strefa architekta
Aprobaty i certyfikaty
Atesty
Karty techniczne
Instrukcje
Detale techniczne
Karty bezpieczestwa
Cennik
Czy wiesz e?

Ekstra biaa gad szpachlowa
2006-02-09

Doskonaym rodkiem ostatecznego wykoczenia powierzchni przed malowaniem jest ekstra biaa gad szpachlowa FAST G1. Unikaln wasnoci gadzi Fast G1 jest fakt stosowania spoiwa w postaci polimerowej dyspersji proszkowej oraz mczki anhydrytowej jako wypeniacza, a nie jak ogólnie si stosuje gipsu budowlanego. Efektem takiej technologii jest moliwo stosowania jej przez dugi okres czasu, nawet nastpnego dnia, poniewa wizanie (twardnienie) nastpuje po cakowitym odparowaniu wody. Dziki temu nasz produkt odniós duy sukces w rodowisku wykonawców. Jest ceniony za swoje waciwoci i ostateczny efekt, dziki któremu prace wykoczeniowe wewntrz budynku staj si prostsze, a nienobiay kolor minimalizuje w znacznym stopniu ilo warstw farb nakadanych na powierzchnie cian. Zastosowanie tego produktu daje równie specyficzny mikroklimat wntrz tj. kiedy w pomieszczeniu jest wysoka wilgo, wówczas jest ona pochaniana przez pory zawarte w gadzi, za kiedy wilgotno si obnia wilgo jest oddawana do pomieszczenia.

Zobacz także ...
Bez wykwitw solnych
rodek hydrofobowy
© Copyright 2006 FAST Sp. z o.o.