Strona główna
Wersja polska Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja rosyjska
Strona główna Strona główna Mapa serwisu Mapa serwisu Kontakt Kontakt
Logo Fast
o nasproduktyprofile ozdobnesystemyrealizacjemieszalnikirekrutacjafaqkontakt
PRZEDSI?BIORSTWO FAIR PLAY
OK
Strefa architekta
Aprobaty i certyfikaty
Atesty
Karty techniczne
Instrukcje
Detale techniczne
Karty bezpieczestwa
Cennik
O NAS

Przedsibiorstwo Wielobranowe FAST z siedzib w Zielonej Górze, ul. Foluszowa 112 jest firm zajmujc si produkcj chemii budowlanej.
Spóka powstaa w 1991 roku i od tamtej pory przechodzc kolejne etapy rozwina si z maej, liczcej kilka osób firmy do rozmiarów liczcego si na rynku polskim producenta i dystrybutora chemii budowlanej.
Wacicielami firmy s obywatele polscy - kapita firmy jest w caoci polski.
Obecnie firma zatrudnia okoo 80 osób i wspópracuje z sieci  400 hurtowni na terenie caej Polski.

Pocztkowo firma obsugiwaa tylko rynek lokalny zaopatrujc region lubuski i wrocawski w zaprawy klejowe.
W 1992 roku podpisano umow o wspópracy z kanadyjsk firm produkujc budowlane zaprawy klejowe – zakupione zostay technologie, na bazie których rozpoczto ich produkcj w Polsce.
W celu uzupenienia asortymentu oferowanego klientom spóka P.W. FAST rozpocza produkcj zapraw do fugowania – firma zaczynaa by znana i ceniona na rynku.


W 1995 roku szybki rozwój firmy skoni kierownictwo do podjcia decyzji o przeniesieniu caej produkcji w nowe miejsce.
Zakupiona fabryka zostaa zmodernizowana pod ktem specjalistycznej produkcji.
Rozpoczto produkcj zapraw budowlanych oraz caej gamy produktów chemii wykorzystywanej w budownictwie.

Nawizane zostay kontakty handlowe z polskimi przedsibiorcami w celu kompletnej sprzeday materiaów do wykonywania ocieple metod lekk-mokr.
Zatrudnienie przedstawicieli handlowych pozwolio na lepszy kontakt z hurtowniami i dystrybutorami naszych produktów.
W celu usprawnienia dostaw do klientów na terenie caej Polski firma postanowia rozszerzy swoj dziaalno o transport i spedycj - obecnie oprócz kraju obsugujemy logistycznie kilkanacie pastw europejskich.


W 1997 roku podpisano pierwsze kontakty handlowe z holendersk firm SPS z Hertogenbosch produkujc akrylowe tynki i farby. Do niedawna produkty tej firmy stanowiy jeden z najchtniej kupowanych przez klientów asortymentów tynków granitowych, tynków strukturalnych i farb.
Równolegle ze sprzeda materiaów na licencji zagranicznej firma FAST wprowadzaa i promowaa wasne produkty, systematycznie rozszerzajc asortyment.
Na chwil obecn proponowanych jest kilkadziesit wysokiej jakoci produktów, które wchodz w skad systemów ocieple FAST, stanowi ich uzupenienie oraz s polecane w pracach ogólnobudowlanych.


Do dzi gównym filarem produkcji s materiay do systemów ocieple, chocia firma rozwijajc si nieustannie pracuje nad poszerzaniem i udoskonalaniem swojej oferty.
Piecz nad wysok jakoci produkcji sprawuj dwa laboratoria: produkcji suchej i mokrej, gdzie na bieco bada si wytwarzane materiay oraz opracowuje nowe projekty.


Nagrody, certyfikaty:

  • 1999 -aprobat techniczn wydan przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na system ocieplania cian zewntrznych budynków metod lekk-mokr
  • certyfikaty zgodnoci wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na systemy ocieple FAST SM, FAST SA, FAST W, FAST W-G
  • Certyfikaty FAIR-PLAY 2001, 2002, 2003, 2004 rok
  • Zota Statuetka FAIR-PLAY 2005 rok
  • Gazela Biznesu przyznana przez dziennik PULS BIZNESU w roku 2003.
© Copyright 2006 FAST Sp. z o.o.